Укргазвидобування

Укргазвидобування оприлюднило фінансовий звіт за 2019: дохід не зріс, чистий прибуток зменшився

АТ “Укргазвидобування” опублікувало фінансову звітність і звіт незалежного аудитора за 2019 рік.

При незмінних доходах 78,9 млрд грн, чистий прибуток підприємства склав 19,05 та зменшився в порівнянні із 2018 роком на 8 млрд грн, або на 30%.

При цьому у 2019 році збиток від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів зріс на 8,2 млрд грн або в 19 разів порівнянно із 2018 роком.

Порівняно з 2018 роком суттєво зросли матеріальні затрати – з 1,9 млрд грн в 2018 до 2,7 млрд грн в 2019, тобто на 42%. Однак зростання витрат на оплату праці мало набагато меншу динамику: 3,0 млрд грн в 2019 проти 2,6 млрд грн в 2018.

Протягом 2019 року, АТ “Укргазвидобування” визначило перелік основних засобів та незавершених капітальних інвестицій, в тому числі низку свердловин, по котрим керівництво не очікує отримання економічних вигід від їх експлуатації.

Стосовно фінансової звітності  АТ«Укргазвидобування» незалежний фінансовий аудитор ТОВ«Делойт енд Туш ЮСК» висловив думку із застереженням. Аудітор вказує, що в липні 2018 року Арбітражний інститут торгової палати Стокгольму виніс Часткове Остаточне Рішення про розірвання договору про спільну діяльність між Товариством, Місен Ентерпрайзес АБ та ТОВ «Карпатигаз». Після розірвання договору станом на 31 грудня 2019 та 2018 року Товариство обліковувало цю інвестицію в складі інших оборотних активів в сумі 1 196 273 тисячі гривень та 1 290 629 тисяч гривень, відповідно, що являється відхиленням відМСФЗ.

На нашу думку, після розірвання договору про спільну діяльність, Товариство мало визнати в цій фінансовій звітності свою частку в активах та зобов’язаннях, які виникають із цього договору після його розірвання. Вплив цих відхилень на фінансову звітність станом на та за роки, що закінчилися 31грудня 2019 та 2018 року, не можливо достовірно визначити, – зауважує аудітор.

⚡️ Читайте нас у Twitter, Facebook та Telegram