Укренерго

Укренерго

Приватне акціонерне товариство “Національна енергетична компанія «Укренерго» – енергетична компанія з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) та передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до регіональних електромереж енергопостачальних компаній (обленерго).

Як оператор системи передачі електроенергії надає послуги з передачі електроенерії магістральними та міждержавними електромережами, диспетчеризації , адміністрування комерційного обліку та розрахунків. Відповідно до Статуту ПрАТ “НЕК «Укренерго»” здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами роботи об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України), надає послуги з передачі електричної енергії та з приєднання до системи передачі; забезпечує технічне обслуговування системи передачі, підтримання її в експлуатаційній готовності та розвиток; забезпечує операційну безпеку ОЕС України та функціонування балансуючого ринку.

Обслуговує  обладнання 137-ми підстанцій надвисокої напруги 220-750 кВ загальною встановленою потужністю понад 78,8 тис. МВА та понад 21,3 тис. км магістральних та міждержавних електроліній надвисокої напруги 220-750 кВ.

Магістральними електромережами Укренерго щорічно передається понад 110 млрд кВт·год електроенергії.

Забезпечує паралельну роботу ОЕС України з енергосистемами сусідніх країн, експорт електроенергії до 4-х країн Євросоюзу, міждержавні перетоки електроенергії між ОЕС України та енергосистемами 3-х країн СНД.

Засновником та єдиним акцiонером ПрАТ “НЕК «Укренерго»” є держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України.

Статутний капітал (грн) 37.160.209.000. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, (осiб) – 8 011 (8 831 у 2018 роцi).

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 • 35.12 – Передача електроенергiї (основний)
 • 27.12 – Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
 • 61.10 – Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку

Місцезнаходження: 01032, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, Київ, С.Петлюри, 25.

До складу НЕК «Укренерго» входять відокремлені структурні підрозділи: ВП “Вінницяелектротехнологія”, ВП “Держенергонагляд”, ВП “Укренергосервіс”, НПЦР ОЕС України.

Структура товариства побудована за регiональним принципом i об’єднує 8 електроенергетичних систем, що охоплюють всю територію України:

 1. ДНIПРОВСЬКА ЕС – Днiпропетровська, Запорiзька, Кiровоградська, Донецька (частина територiї, яка пiдконтрольна Уряду України ) області
 2. ЗАХIДНА ЕС – Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Львiвська та Рiвненська областi
 3. ПIВДЕННА ЕС – Одеська, Миколаївська, Херсонська областi
 4. ПIВДЕННО-ЗАХIДНА ЕС – Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька та Чернiвецька областi
 5. ПIВНIЧНА ЕС – Сумська, Полтавська, Харкiвська областi, частина Донецької та Луганської областей, яка пiдконтрольна Уряду України
 6. ЦЕНТРАЛЬНА ЕС – Житомирська, Київська, Чернiгiвська, Черкаська областi
 7. ДОНБАСЬКА ЕС – Донецька, Луганська областi (частина територiї, яка тимчасово непiдконтрольна Уряду України)
 8. КРИМСЬКА ЕС – Автономна Республiка Крим (тимчасово окупована).

До функцiй енергосистем належить забезпечення функцiонування магiстральних та мiждержавних електричних мереж НЕК “Укренерго” як складової Об’єднаної енергетичної системи України, забезпечення передачi електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами та оперативно-технологiчне керування обладнанням об’єктiв магiстральних та мiждержавних мереж, яке знаходиться в їх оперативному керуваннi. Також функцiонують регiональнi диспетчерськi центри, якi знаходяться в апаратi управлiння НЕК “Укренерго”

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  відмовила ПрАТ “НЕК “Укренерго” у сертифікації Укренерго сертифікувати за моделлю незалежного оператора системи передачі (моделлю ISO). Відповідно до висновків Секретаріату Енергетичного співтовариства (квітень 2020):

“”Укренерго” не володіє ані активами системи передачі, ані правами, еквівалентними праву власності на активи системи передачі, а отже, вимога щодо володіння активами системи передачі електроенергії “Укренерго” не виконана. Таким чином, на сьогодні “Укренерго” не може бути сертифіковане за моделлю відокремлення власності (моделлю OU), ураховуючи специфіку українського законодавства”.

ПрАТ “НЕК «Укренерго»” не відповідає вимогам анбандлінгу по моделі ownership unbundling (OU), оскільки не володіє системою передачі і здійснює управління активами на правах господарського ведення.

Сертифікація “Укренерго”, як незалежного оператора,  є обов’язковою умовою приєднання української енергосистеми до енергосистеми Європи ENTSO-E.

⚡️ Читайте нас у Twitter, Facebook та Telegram