Покладення спеціальних обов’язків (ПСО)

Покладення спеціальних обов’язків (ПСО) – механізм виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (PSO), що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.

Спеціальні обов’язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:

 • гарантованого покупця електричної енергії (далі – гарантований покупець);
 • виробників електричної енергії;
 • постачальників універсальних послуг;
 • операторів систем розподілу електричної енергії;
 • оператора системи передачі електричної енергії.

До спеціальних обов’язків належить:

 • продаж електричної енергії виробниками електричної енергії, перелік яких наведено в додатку 1 (далі – виробники електричної енергії), за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю за граничними цінами на електричну енергію (далі – граничні ціни);
 • продаж гарантованим покупцем електричної енергії за ціною, встановленою пунктом 7 цього Положення, постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів. Примірна форма зазначеного договору затверджується Мінекоенерго;
 • продаж гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;
 • купівля гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;
 • купівля гарантованим покупцем електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії на території області регулювання “острів Бурштинської ТЕС” з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;
 • надання постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за договорами про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за формою згідно з додатком 2;
 • спрямування гарантованим покупцем різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, визначених цим Положенням, на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за “зеленим” тарифом та за аукціонною ціною.

Джерело: Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483

⚡️ Читайте нас у Twitter, Facebook та Telegram